18 Nisan 2022 Pazartesi reyting sıralaması: Alparslan Büyük Selçuklu mu? Üç Kuruş mu? Yasak Elma mı?

Sıradaki içerik:

18 Nisan 2022 Pazartesi reyting sıralaması: Alparslan Büyük Selçuklu mu? Üç Kuruş mu? Yasak Elma mı?

e
sv

RFID etiket

20 Nisan 2022 12:01
RFID teknolojisi, etiketlerin kullanılması ile, radyo dalgalarının verileri uzaktan alıp depolamaya ve saklamaya dayalı otomatik tanıma sistemleridir. Etiketler, canlıların veya nesnelerin üzerine ya da içine yerleştirilebilmektedir. Rfid teknolojisi pek çok farklı alanlarda kullanım için uygun şekilde kullanılmaktadır. RFID etiketleri elektronik ürün kodları gibi nesne bilgilerini saklamak, göndermek ve almak için programlanabilmektedir.
rfid etiketi

Sorgulayıcı, aktarıcı ve ana bilgisayar uygulamasını içermektedir. Genellikle, sorgulayıcılara veri ileten aktarıcıyla tek yönlü olarak iletişim sağlamaktadır. RFID etiketi, bellek, mikroçip ve antenden oluşmaktadır. RFID etiketler aktif ve pasif etiket olarak 2 çeşitten oluşur. Aktif rfid etiketin kendine ait güç kaynakları bulunmaktadır. Ancak pasif rfid etiketlerin güç kaynağı yoktur. Bu nedenle sorgulayıcıların radyo frekansları taramasıyla etkinleştirilmektedir. Böylelikle aktif rfid etiketler daha fazla belleğe sahiptir. Ayrıca daha geniş aralıklarda okuma işlemi gerçekleşir. Etiketler salt okunur ya da okuma-yazma özelliğine sahip olabilmektedir.

RFID etiket, öğelerin tanımlama işlemi için kullanılmaktadır. Etiketler çevre koşullarına karşı dayanıklıdır. Ayrıca, sevk edilen öğelerin sıcaklık, titreşim ve daha fazla çevre şartları olmak üzere algılaması için kullanılmaktadır. RFID etiketleri, frekanslara göre farklı antenler ve entegre devre kullanmaktadır.  RFID okuyucular ise, etiketten veri toplayan cihazdır. RFID etiketinin etkinleştirmesi için sinyalleri iletmesi için radyo frekanslarını kullanmaktadır. Etiketlerin etkinleştirilmesi ile, okuyucuya radyo dalgası göndermektedir. RFID okuyucusunun etikete iletebileceği mesafe, kullanılan frekansa bağlıdır. RFID ana bilgisayarları, toplanan verinin işlendiği, okunduğu ve analiz edildiği ayrıca uygun uygulamaya aktarıldığı yerdir. Pek çok rfid okuyucuya yerleşik ana bilgisayar uygulamaları çalıştırmaktadır. Bu nedenle ana bilgisayara yüklenene kadar verileri depolamaktadır.

RFID Etiketin Güvenlik Sorunu

RFID etiketlerin verilerin uyumlu okuyucuları olan ve hemen hemen herkes tarafından okunabilmesidir. Etiketlerin bazı durumlarda ürünler mağazalardan ya da tedarik zincirlerinden ayrılması sonucu okunabilmektedir. Etiketlerin, kullanıcı bilgileri olmaması halinde de okunabilmektedir. Özellikle benzersiz seri numarası bulunuyor ise, belirli bir kişi ile ilişkilendirilebilmektedir. Bireyler için bir mahremiyet endişesi oluşturmaktadır. Gizliliğin ve güvenlik ötesinde, RFID etiketleme sistemden oluşabilen iki ana sorunu bulunmaktadır. Bunlardan birincisi etiketlerin çarpışması ikincisi ise okuyucuların çarpışmasıdır. Etiketlerin çarpışması, pek çok sayıda olan etiketlerin aynı anda veriyi ileterek RFID okuyucusunun okuma işleminde karışıklığı meydana getirmesidir. Etiketlerin bilgisini teker teker toplayan okuyucuların seçilmesi bu sorunu önleyebilmektedir. Okuyucuların çarpışması ise, RFID okuyucusundan gelecek olan sinyalin diğer bir okuyucuya müdahale etmesi ile RFID etiketin sırana uygun okuyucusuna iletilmesini sağlaması için bu çarpışma durumu önlenebilmektedir.

RFID etiketlerin tercih edilmesi

Barkoda alternatif olarak RFID etiketleme sistemi yaygın olarak kullanıma başladı. Ayrıca gün geçtikçe rfid etiketleme işlemi artmaktadır. Barkodlar, RFID etiketlerine kıyasla doğrudan görüş alanı ve okunma işlemi ise daha uzun sürmektedir. Rfid etiketlerini temsil edilen bireysel ürünlere karşı ürün tiplerini temsil etmektedir. Fakat barkodlar, rfid etikete göre çok daha ucuz bir alternatif olmuştur.

RFID Etiketlerin kullanım alanları

– Araç Takibi

– Eşya Takibi

– Stok Takibi

– Hayvan Takibi

– Çamaşır ve Tekstil ürünleri Takibi

– Lojistik Takibi (Malzeme Yönetimi)

– Kütüphanelerde kitap stoğu ve takibi

– Takı Takibi

– Perakende Envanter Takibi

– İlaç Takibi

– Tedarik zinciri yönetimi

RFID Etiketi Geri Dönüştürülmesi Mümkün mü?

RFID etiketi farklı malzemeden üretilmektedir. Pek çok ürünler gibi kullanım ömürleri sona ermesi ile birlikte geri dönüştürülmesi gerekmektedir.

Çok sayıdaki RFID etiketlerin içinde, verinin iletilmesine yardım eden metal anten bulunmaktadır. Malzemelerin ayırma işlemi başlaması ile birlikte, çok sayıda etiketlerin içinde yer alan antenin manuel olarak çıkarılması gerekmektedir. Bu nedenle yapılan bu işlem zorlayıcı olabilmektedir.

Pasif rfid etiketin ayrıştırma işlemi, aktif etikete göre daha kolaydır. Pasif rfid etiketlerin, yapıları aktif rfid etiketlere kıyasla karmaşık değildir. Aktif rfid etiketler pillerle çalıştığı için geri dönüşüm işleminin yapılması oldukça önemlidir.

 

 Araç takibinde RFID etiketler

Araç tanımlaması için RFID etiketler ile, araçların gerçek zamanlı konumunu durumlarını kaydetmektedir. Böylelikle uzun süre devam eden sorunların çözümüne yardımcı olmaktadır. RFID etiketleri sayesinde, hatayı azaltır, üretimi artırması ve bu sayede bütün verilere tam zamanda erişim sağlamaktadır.

 

Hayvancılıkta RFID etiketler

Hayvancılık sektöründe, el tipi ve sabit okuyucu tarafından takip edilen RFID kulak etiketleri bulunmaktadır. Hayvancılık ile uğraşan kişilerin, hayvancılık envanterini izlemesi ve belirlemesi sağlamaktadır. Özellikle hayvanlar için temel sağlık verinin de kaydetmesi için RFID etiketler kullanmaktadır.  Stok kontrolünde RFID etiketler Stok kontrolünde RFID ile, perakende mağazalarında üründeki RDIF etiketlerin, yazılım ve okuyucusu kullanılarak yönetme sürecidir. Malzeme stoğu öncesinde ve planlı olarak üretimde uygun RFID etiket gerekmektedir. Tekstil ve giyim sektöründe RFID etiketlerTekstil ve giyim sektöründe rfid teknolojisinin kullanılması ile birlikte rfid etiketler vasıtasıyla, depolama, dağıtım, lojistik, otomatik nesne takibi, tedarik zinciri, imalat gibi süreçlerde kolaylık sağlamıştır.

Rfid Etiket Fiyatları

Pasif etiketler ise örneğin anten ve alt tabakaya monte edilmiş çipin maliyeti 7 ile 15 ABD senti arasında değişmektedir. Aktif etiketler 25 $ üzerindedir. Ayrıca ekstra uzun pil ömrüne ve özel olarak koruyucu muhafazaya sahip aktif etiketler 100 $ ya da daha fazla fiyattadır. Ayrıca metal yüzeye yerleştirilmiş rfid etiketler, temel olarak pasif rfid etiketlerden daha büyük olup metal olan varlıklarda kullanılmaktadır. Metal pasif rfid etiketin maliyeti 1 $ ’dır.

RFID Etiket Çeşitleri

 

RFID etiketlerin farklı tasarım çeşitleri şunlardır;

 

Sert Etiketler

 

Plastik olan muhafazalar sayesinde oldukça sağlam yapıdadırlar. Özellikle metal üzerinde ve zorlu olan ortamlarda için kullanışlıdır.

 

Çıkartmalar

 

Plastik ya da kağıttan yapılmış olan kapak folyolu anten ve çiplerdir.

Fiyatları uygun olan bu etiketler genellikle konteyner tanımlamaları için kullanılmaktadır.

 

Silindir etiketleri

 

Silindir biçiminde yapılmış olan etiketler aracın altındaki yer alan RFID okuyucuların araçların konumunu belirlemesi için yerde bulunan etiketlerin okunması sağlanır.

Disk etiketleri

 

Yuvarlak ve merkezde montaj deliği olan etiketlerdir. Düşük ve yüksek frekans aralığında sıklıkla kullanılmaktadır.

 

Cam etiketleri

 

Camdan yapılmış olan etiketler ve ayrıca genellikle hayvan tanımlaması için sıklıkla kullanılan etiketlerdir.

 

 

UHF Etiketleri

 

Ultra yüksek frekans teknolojisiyle, pratik olanaklar ve kapsamlı olarak son zamanlarda hızla yaygınlaşarak önem kazanmıştır. UHF etiket, verinin kolaylık ile yönetme imkanı sunmaktadır. Ayrıca UHF etiketler, malzemenin depolarda kaydedilmesine, malların güvenliğinin sağlanmasında ve takip edilmesi gibi pek çok uygulamada ve erişim kontrol sistemlerinde kullanılmaktadır.

 

RFID etiketlerinin faydaları

 

– İzleme sistemleri vasıtasıyla mümkün olan gerçek zamanlı takip işlemini sağlamaktadır.

– Uzun ömürlü ve sağlamdır.

– Taraması için fiziksel temas gerektirmemektedir.

– Okuma hızı oldukça yüksektir.

– Doğru olarak bilgi sağlama yolu ile hata olasılığını en aza indirmektedir.

– Çiplerin yeniden yazılması mümkündür.

– Çipler nesneye dahil edilebilmektedir. Ayrıca çipler küçük boyutlarda olup neredeyse görünmezler.

– Farklı olarak güvenlik katmanlarına sahiptir.

– Kısa mesafeli veri alışverişleri yapılmasının en basit yolu ise NFC kullanılmaktadır.

 

Rfid ile birlikte doğru zaman kaydı

 

RFID etiketleri, spor etkinliğinde doğru zaman kayıtları için yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle, çok sayıda sporcu kalabalıklarının zamanının gecikmeden ve hızlı bir biçimde takip edilmesini olanak sağlamaktadır. Örnek olarak, personelin vardiyaya ne zaman başladığını ve ne zaman bitirdiğini gerçek zamanlı olarak görülmesi ile çalışma saatini izlemesi için de kullanılabilir.

Erişim kontrolleri için RFID etiketleri

 

RFID etiketi, ofisler ve otoparkların giriş kartları için çok uygundur. Böylelikle, kimlerin girişinin sağlanacağı ve özellikle kimlerin erişim sağlayacağını kolaylıkla belirlenmektedir. Bu nedenle ekstra güvenliğin için karmaşık olan şifreleme koduna sahip etiket dahil olmak üzere RFID etiketin farklı çeşitleri de mevcuttur.

 

 

RFID etiketleri kullanılarak envanter yönetimi

 

Envanter bilgisi, lojistik şirketi ve perakendeci için kritik önem taşımaktadır. RFID etiketi, her öğeyi fiziksel olarak taraması zorunda olmadan ürünün ne kadarının stokta bulunduğu ve ürünlerin nerede olduğunun takibini mümkün kılmaktadır. RFID etiketleri, envanteri otomatikleştirmeye yardımcı olması ile birlikte daha hızlı ve daha doğru hale getirmektedir.

 

 

Aktif RFID etiketlerin Pasif RFID etikete karşı avantajları

Aktif RFID etiketinin faydaları, çevre faktörüne ve mesafeye göre avantaj sağlamaktadır.

Çevre Faktörü

Etiketlerin yönü, aktif rfid etiket için pasif RFID etiketine kıyasla daha az kritik olma eğilimindedir. Etiket çevresinden, su ya da metalin yakınlığından genellikle daha az etkilenmektedir. Aktif etiketleri kullanan sistemin test edilmesi sorunlu olabilmektedir. Test işleminde, istenmeyen etiketin koruması ve okuyucular tarafından tekrardan kullanılması mümkün olmayan hale getirmesi için genellikle koruyucu kutular kullanılmaktadır.

Mesafeleri

Aktif rfid etiketi 100 metre mesafeye kadar okunabilmektedir. Rfid etiket okuma aralığının etiketin frekanslarına göre değişmesi pasif etiketler ile iyi bir şekilde karşılaştırılmıştır. Düşük frekanslı etiketleri için okuma aralığı az olabilmektedir. Yüksek frekanslı etiketler ise düşük frekanslı etiketler göre okuma mesafesi fazladır. UHF etiketlerin ise okuma mesafesi oldukça yüksektir. Etiketlerin yer belirleyici olarak kullanıldığı sistemde ise, mesafeler azaltılabilmektedir. Bu nedenle genellikle okuyucuların kazancını azaltarak yapılmaktadır.

Aktif RFID etiketlerin Pasif RFID etikete karşı dezavantajları

Dezavantajları arasında boyut, ömür, maliyet, sıcaklığı aralığı bulunmaktadır.

Boy

Aktif rfid etiketler genellikle pasif rfid etiketlere göre daha büyüktür. Aktif rfid etiketler pek çok formattan birinde olabilmektedir. Boyutlar frekanslara göre değişen pasif etiket ile karşılaştırılabilmektedir.

Pil ömürleri

Aktif rfid etiketlerin ömrü pil ile sınırlıdır. Genellikle pil değiştirilemez. Kullanım ömrü sonunda ise etiketlerin atılması gerekmektedir. Pek çok sistem, her bir etiketin pilin durumlarını belirleme yeteneklerine sahiptir. Böylelikle pil durumu normal işaret sinyaliyle beraber iletilmektedir. Pasif rifd etiketlerin ömürleri aksine, teorik olarak sınırsızdır.

Maliyet

Aktif rfid etiketlerin her biri 5 ile 30 ABD Doları aralığında fiyatlanabilir. Yüksek frekaslı rfid etiket için 1 ile 4 ABD Doları arasındadır. UHF etiketleri için ise fiyat 50c ile 7 ABD Doları arasında değişiklik göstermektedir. Ancak bu fiyatlar değişebilmektedir.

Sıcaklık Aralığı

Aktif rfid etiketlerin gücü, yerleşik olan pilinden gelmektedir. Fakat bazı durumlarda ise aynı zamanda zayıflık olabilmektedir. Bu nedenle aşırı düşük sıcaklıkta pilin kimyasal reaksiyonları yavaşlamaktadır. Böylelikle etiket tepkisiz hale gelmektedir. Normal performanslar genellikle etiketler ısındığında ise devam edebilmektedir. Ayrıca tasarıma bağlı olarak, etiketler soğuk çevre şartlarında da çalıştığı gözlemlenmektedir.

Uygulamalar ve kullanımı

Aktif rfid etiketleri, geniş alanda yüksek değerli olan varlıkların izlenmesi için yaygın olarak kullanılmaktadır. Örneğin, araçların takip etmesi, temel olan ekipmanların izlenmesi, personellerin giriş ve çıkış işlemlerinin takip edilmesi vb. gibi durumlarda kullanılabilmektedir. Ayrıca öğelerin sıkı bir biçimde kontrol edilmesi gerektiğinde özellikle yararlı olmaktadır.

 

  • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli

Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.